80. mateřská škola Plzeň

Mikulášské náměstí 8, Plzeň 32600
https://ms80.plzen.eu

Režimové momenty Časový rozvrh 6.00 – 16.30 hod. (variabilní, vychází z potřeb dětí a aktuální situace) 6:00 příchod dětí, spontánní hra, didakticky cílené činnosti, individuální přístup 8:45 dopolední svačina, poznávací, estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové a řízené činnosti 9:30 pobyt venku – dle počasí, vycházky do okolí, hry na školní zahradě 11:30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:30 hodin 12:30 odpolední odpočinek četba pohádek 13:45 svačina, spontánní hra, individuální přístup, vyzvedávání dětí 16:30 uzavření MŠ Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Celé znění ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole. Personál Ředitelka školy Křesťanová Lenka Učitelky Karásková Iva Bc. Aneta Štěpánková Mgr. Junková Jana Damjanovićová Ilona Mgr. Alena Ditrychová Mgr. Pavlína Kopřivová Vedoucí školní jídelny Bublová Václavka Provozní personál Česalová Eva Fischerová Alena Beránková Jitka

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky