78. mateřská škola Plzeň

Sokolovská 30, Plzeň 32300
http://www.ms78.plzen.eu/

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy je organizováno pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok. Sledujte informace pro mateřské školy obvodu Lochotín na portálu ÚMO Plzeň 1.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky