2. MŠ Karlovy Vary - MŠ Krušnohorská

Krušnohorská 740/16, Karlovy Vary 36010
http://www.skolkykarlovyvary2.cz/

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962 2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil a následně [...]

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky