16. mateřská škola Plzeň

Korandova 11, Plzeň 30100
http://www.ms16plzen.cz/

6:00 – 8:00 V této době se scházíme s kamarády, hrajeme si, kreslíme, tvoříme... podle svých zájmů a chutí. 8:00 - 9:45 Protáhneme si tělíčko cvičením (zdravotním, s hudbou, s náčiním, pohybovými hrami), svačíme, účastníme se řízených aktivit 9:45 – 11:30 Oblékáme se a jdeme se proběhnout a pohrát si ven (nejraději na školní zahradu) nebo vyjedeme za přírodou do okolí města. 12:00 Už jsme u stolečků a pochutnáváme si na obědě. od 12:15 Někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Kdo spánek nepotřebuje, ten si po krátkém odpočinku přejde ke klidovým hrám. po 14:00 Jdeme se nasvačit a potom hrát, zpívat, povídat, kreslit apod., do doby, než se rozejdeme domů. po 16:30 Zůstává školka sama a jde spát. Časové údaje jsou pouze orientační, dobu a formu všech činností přizpůsobujeme daným situacím, zájmu, možnostem a chuti dětí.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky