1. mateřská škola Velké Opatovice

Dlouhá 429, Velké Opatovice 67963
http://www.1msvelkeopatovice.cz

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ZÁPIS DO MŠ UPOZORNĚNÍ NAŠE MATEŠKÁ ŠKOLA JE OD PONDĚLÍ 12.4.2021 OTEVŘENA PRO DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A PRO DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ DLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Č.J. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ZE DNE 6.4.2021. Seznam vybraných profesí Co nabízíme? jsme školičkou rodinného typu, zakládáme si na dobrých vztazích i vzájemné důvěře mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči, pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu, respektujeme individuální potřeby dítěte /adaptační plány, individuální plány, skutečná potřeba spánku dětí/, zajišťujeme poradenskou činnost pro rodiče, spolupracujeme s psycholožkou i logopedkou,snažíme se předcházet vadám ve výslovnosti dětí, o děti pečuje kolektiv zkušených kvalifikovaných zaměstnanců, saunujeme v budově školy, využíváme dobře vybavenou zahradu, seznamujeme děti s vodou a základy plavání v bazénu ZŠ, děti mají možnost se zapojit do nadstandardních aktivit – kroužky angličtiny,logopedie, šikovné ručičky,taneční, využíváme projekty Bezpečná školka, Hrou připravujeme na školu, Edukačně stimulační skupiny, Zoubky jako perličky, Celé Česko čte dětem, Ekologická výchova, stravování dětí se řídí zásadami zdravé výživy, využíváme pitný režim, spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, myslivci, hasiči, pořádáme společné akce s rodiči, besídky, vycházky, odpolední tvořivá setkání ve třídách,divadelní představení, koloběžkové závody, karnevaly, pravidelné dny otevřených dveří…..

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky