1. MŠ Karlovy Vary - MŠ Barevná školka

Komenského 7, Karlovy Vary 36007
http://www.materinkykv.cz/

O nás Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary (IČ 00254657) je zřizovatelem 17ti mateřských škol (MŠ). K 1. 1. 2005 bylo sloučeno tehdejších 17 MŠ Statutárním městem Karlovy Vary do dvou příspěvkových organizací: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (IČO: 712 37 003), DIČ: CZ71237003 Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary, kontakt na ředitelství 1. MŠ: e-mail: sekretariat@materinkykv.cz, tel.: 606 677 289 nebo: info@materinkykv.cz číslo datové schránky 1. MŠ (ID): 7mxu27a provozní doba ředitelství 1. MŠ: pondělí – čtvrtek od 7:00 do 13:00 hodin úřední hodiny řediltelky školy 1. MŠ: úterý 9:30 – 11:00 a 13:30 – 15:00 hodin, po dohodě možno domluvit i jiný termín – tel. číslo ŘŠ: 776 142 100. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace (IČO: 712 37 011) Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary, kontakt: e-mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz, tel: 353 449 570 Organizační struktura 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ): – je příspěvková organizace zřízená k 1.1.2005 Statutárním městem Karlovy Vary – hlavní činností organizace je poskytování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3–6 let, provozování zařízení školního stravování včetně zajištění stravování zaměstnanců škol a třetích osob, a nákupu potravin podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon – od školního roku 2016/2017 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem mladším 3 let, zpravidla od 2 let (vyhláška č. 14/2015 Sb.) – v současnosti sdružuje devět mateřských škol, tj. 9 míst poskytování předškolního vzdělávání – od školního roku 2014/2015 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem vyžadující speciální vzdělávací potřeby (vyhláška č. 27/2016 Sb.) – provozuje devět školních jídelen a osm školních kuchyní se specifickým stravováním předškolních dětí – ředitelství 1. MŠ se nachází na adrese Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary (totožné s místem poskytování předškolního vzdělávání v Komenského 7 – Doubí) – statutárním orgánem školy je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Zdeňka Tichá – statutárním zástupcem pro pedagogickou oblast byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 jmenována Ivana Bešťáková – řízením jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání byly pověřeny zástupkyně ředitelky školy – schéma organizační struktury naleznete zde Řízení předškolního vzdělávání – zaměření jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání jsou různorodá, vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (RVP PV) a celoškolního vzdělávacího programu “KORÁLKY” – v rámci 1. MŠ se pro každý nový školní rok otvírá speciální třída pro děti s vadami řeči a do dvou tříd se integrují děti se zdravotním postižením s odborným zajištěním speciálních pedagogů a jejich asistentů – INDIVIDUÁLNÍ integrace dětí vyžadujících speciální vzdělávací potřeby probíhá i v jiných místech poskytování předškolního vzdělávání na základě možností vytvořit vhodné provozní podmínky – od školního roku 2016/2017 otevíráme dvě tzv. “jeslové třídy” pro děti od 2 let (dokumenty MŠ)

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky