1. Mateřská škola

Čentická 2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy 19016
http://mscenticka.cz

O nás Naše MŠ je patrová budova v zástavbě rodinných domků v okrajové části hlavního města Prahy. Obklopuje nás les i velká zahrada. MŠ má tři třídy , dvě třídy po 24 dětech, jedna třída 20 dětí - heterogenní. Pedagogickou činnost zajišťuje ředitelka spolu s pěti učitelkami. Všechny učitelky jsou pro práci s dětmi předškolního věku kvalifikované. Kolektiv je stabilní, rozšiřující si neustále své pedagogické znalosti. Rozvrh pracovních úvazků umožňuje překrývání učitelek při řízené činnosti s dětmi tak, aby se mohly věnovat dětem individuálně. Celý den probíhají na třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti jazykové, pohybové, hudební, výtvarné a rozumové. Pro jednotlivé činnosti mají děti vhodné podmínky – dostatek místa, soukromí, vhodné vybavení tříd . Děti mají možnost spolurozhodovat a samostatný výběr činností, učí se tak toleranci, zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, komunikaci a rozhodování. Celkový rozvoj dětí podporujeme i zdravým jídlem a pitným režimem po celý den. Děti, které usnou nerušíme, ostatní děti si vyslechnou pohádku na lehátku, pak dle potřeby vstávají a věnují se klidovým činnostem. Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační systém, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. Pomáhá nám v tom i to, že se děti navzájem znají a tak jdou do jedné třídy. Sourozence necháváme spolu, pokud si to rodiče nepřejí, tak je rozdělíme. Také jim pomáhají starší kamarádi, kteří již do školky chodí. Režim dne je upravován tak, aby děti trávily co nejvíce času v přírodě - svačiny na zahradě i na terase. Naší hlavní snahou je předávat dítěti takové informace a poznatky, aby z něj vyrostl vnímavý, ohleduplný, pozorný, sebejistý a samostatný člověk, který se ve světe neztratí. Volíme cestu příkladu a posilujeme sociální vztahy = kamarádství. V naší MŠ nás děti můžou oslovovat jménem, kdy učitelky i celý kolektiv je pro ně starší kamarádka, která mu vždy vyjde vstříc, poradí a pomůže. Snažíme se, aby naše školka byla v dnešní uspěchané době oázou klidu a pohody. Stát se místem, na které si v dospělosti vzpomenou a čas strávený v MŠ považovaly za příjemnou součást svého života. K nejhezčím okamžikům - prožitkům ve školním roce patří oslavy nejrůznějších svátků - čert s Mikulášem, vánoční posezení s rodiči, rej masek, velikonoční svátky, den matek, Den dětí a loučení se školáky, výlety.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky