Zpět

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou

Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou 27801
https://www.msbenese.cz

Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021, bylo vydáno mimořádné opatření k 1. fázi rozvolnění provozu mateřských škol od 12. dubna 2021. Shora citované mimořádné opatření umožňuje prezenční přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále dětí ve věku od 2 do 5 let IZS (Integrovaného záchranného systému), v neměnných skupinách do 15 dětí. Seznam vybraných profesí na které se vztahují mimořádným opatřením určené výjimky, najdete pod tímto upozorněním. Příslušnost k taxativně vymezeným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením od zaměstnavatele. V pondělí, 12. dubna 2021, budou tedy otevřeny na každé z našich třech budov třídy pouze pro povinně vzdělávané předškoláky a děti IZS. Seznamy dětí a jejich rozdělení do nově vzniklých tříd vám budou k dispozici ve vstupních prostorách jednotlivých budov. Ostatní režimová opatření týkající se organizace provozu a testování jsou přílohou pod tímto oznámením. Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby si nechali dostatečný časový prostor na testování dětí, které bude trvat 15 minut. Děti se budou testovat samy, za dohledu a dopomoci zákonného zástupce nebo jím písemně pověřeného asistenta. Instruktážní video na kterém uvidíte antigenní test, který bude naše mateřská škola používat, je umístěno pod tímto oznámením. Pro ostatní děti omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu. Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky