Zpět

Mateřská škola Kozojedy

Revoluční 180, Kozojedy 28163
https://www.obeckozojedy.cz

Domeček nás provází celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás. Plníme cíle, které jsme si stanovili. Při vytváření výchovně vzdělávacího plánu vycházíme ze zájmů a potřeb dětí poznávat svět v jeho celé podobě a v poznatcích přiměřené jejich věku. Proto i název našeho výchovně vzdělávacího plánu nese název: „Chci poznat šťastný svět“. Snažíme se, aby název mateřské školy vyjadřoval, čím chceme naše děti obohatit. Š Šťastnýma očima dítěte hledíme na svět, laskavá náruč učitelek, ochota odpovědět na všechny otázky T Tvořivý svět, bohatost prožívání dětí, barevnost činností, být vždy druhému nablízku Í Laskavost k dětem, pohoda prostředí S Spokojenost dětí a rodičů, atmosféra co nejvíce se blížící rodinné pohodě a klidu, Ámos Komenský – učení hrou T Tvůrčí činnost v různých oblastech, prostor pro každé dítě, čas na hry a pohádky K Komunikace s dětmi, estetické, bezpečné a kulturní prostředí O Ochota všech zaměstnanců a učitelek pečovat o Vaše děti co nejlépe

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky