Zpět

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí

Mánesova 987, Kostelec nad Orlicí 51741
http://www.ms-manesova.cz/

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ, MÁNESOVA 987 Osoba oprávněná jednat za právní subjekt: Bc. Petra Zakouřilová, ředitelka školy Sídlo: Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí Zřizovatel: město Kostelec nad Orlicí Kapacita školy: 109 dětí Provoz: od 6:30 – 16:00 hodin. Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v klidové zóně města nedaleko jeho centra. Skládá se z původní budovy vilového typu a přístavby. Budova leží skryta ve stínu vzrostlých stromů, uprostřed tiché zahrady – lesoparku. Děti zde mohou pozorovat veverky, koroptve, bažanty, rozličné druhy ptactva např. strakapouda, sojky aj. Zahrada skýtá své bohatství v různých rostlinách a houbách. Některé druhy stromů a keřů jsou velmi vzácné např: jedlovec , cypřišek, šácholan, liliovník, střemcha, dendrologicky zajímavý jedinec křehovětvec, dominantní výrazná solitera buk lesní červenolistý a řada dalších. Všechna pískoviště pro děti leží ve stínu či polostínu, což oceníme hlavně v parném létě. Organizace a charakteristika vzdělávání Škola má 5 tříd. Většina z nich je věkově homogenní. Počty dětí na třídách jsou různé a to tak, aby byla dodržena kapacita třídy. O pohodu dětí se stará 9 pedagogických pracovníků. O čistotu budovy a zahrady se starají 1 paní školnice, 1 paní uklizečka a 1 topič, který je zaměstnán v zimním období. Od ledna 2017 má škola novou vlastní kuchyň, ve které dětem chystají dobré a zdravé jídlo vedoucí stravování a 3 paní kuchařky.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky