Zpět

Mateřská škola Jiřice u Miroslavi

, Jiřice u Miroslavi 89 67178
https://msjirice.webnode.cz

MŠ Jiřice u Miroslavi Mateřská škola zahájila provoz v roce 1947 ve staré budově. V roce 1971 byla postavená nová mateřská škola, která slouží předškolnímu vzdělání do dnešní doby. V letech 1981 až 2001 byla používána pro účely jeslí. Mateřská škola byla přemístěna do budovy základní školy. Mateřská škola prošla rekonstrukcí, v letech 1993 až 1995 byly nad ní postaveny 4 bytové jednotky, dále byla budova zateplena a zastřešena. Naše škola je jednotřídní, kapacita je stanovena pro 25 dětí. Budova je zachovalá, třídy jsou prostorné, vybaveny nábytkem z roku 1981. Mateřská škola nemá vlastní stravovací zařízení. Má výdejnu potravin, které se dováží ze školní jídelny, která je zařízena při Základní škole Jiřice u Miroslavi. V září 2007 byla navýšena kapacita naší mateřské školy na 28 dětí. Naši mateřskou školu navštěvují děti z obcí - Jiřice u Miroslavi,Damnice,Dolenice,Trnové Pole a Litobratřice. Zahrada naší školy je veliká, zahradní nářadí je zastaralé a nevyhovující, ale postupem času je nahrazováno novým a průlezkami. Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny naše děti. Mezi naše činnosti patří například : kulturní akce sportovní akce akce pro rodiče a děti plavecký kurz v plavecké škole v Hustopečích u Brna výlety návštěvy divadelních představení ve Znojmě a v Brně Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a hlavně šťastné. Velkou péčí věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti o práci v naší mateřské škole. Tradicí je několikaletá spolupráce se Základní školou Jiřice u Miroslavi a Základní školou Troskotovice, se speciálním centrem pro vadu řeči, s pedagogickou poradnou a lékaři. Největší potěšení pro nás je, když se dítě rádo vrací do naší školky a s úsměvem na tváři také odchází. Věříme, že se jim u nás líbí a budeme jedině šťastni, když to takhle bude pokračovat i nadále.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky