Zpět

Mateřská škola Pastelka - Nová Pasířská

Nová Pasířská 10/3825, Jablonec nad Nisou 46601
http://www.materska-skola.com/pasirska

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Pastelka Motto: "CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA..." HISTORIE ŠKOLY Mateřská škola Pastelka byla předána do užívání 6. ledna 1981. Byla postavena v akci Z stavebním dodavatelem n.p. Autobrzdy.Provozovatelem se stal tehdejší PZO Jablonex, později, v lednu 1993 byla škola předána městu, které se stalo jejím zřizovatelem. SOUČASNOST Škola se nachází blízko centra, je dostupná autobusovou , tramvajovou a vlakovou dopravou. Budova je rozdělena dvoupodlažními pavilony, které jsou označeny A, B a hospodářský pavilon. V jednotlivých pavilonech jsou vždy dvě třídy. Každá je tvořena jídelnou, hernou a ložnicí. Ke třídám náleží šatna, umývárna, toalety, kuchyňka na výdej jídla a kabinet.Jednotlivé třídy jsou barevně laděné, rozlišené.Tři třídy jsou heterogenní a jedna třída homogenní. Do každé budovy je samostatný vchod. Hospodářský pavilon je jednopodlažní a jsou v něm kanceláře ředitelky a vedoucí školní jídelny, sklady, prádelna a mandlovna, sociální zařízení a šatna pro provozní zaměstnance, kuchyň s vyhovujícím zázemím a místnost na sezónní hračky a keramickou pec. Kapacita školní jídelny je 136 strávníků. Vaří se pouze pro děti z MŠ a zaměstnance, kteří pracují v mateřské škole. Škola leží uprostřed sídliště v lokalitě Jablonec nad Nisou . Obklopuje ji rozlehlá zahrada, do které jsou vkusně umístěny herní prvky.Dominantou je travnaté hřiště. Díky dostatku zahradního vybavení je umožněno dětem trávit spokojeně a aktivně pobyt venku. Komunikace v areálu jsou účelově využívány i k rozvíjení dopravní výchovy. Všechny zahradní prostory však nejsou vhodné pro využívání dětmi jako herní plocha. V září roku 2018 byla započata přestavba správcovského domu na mateřskou školu s navýšením kapacity stávající MŠ Pastelka. Na projekt získal Jablonec dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu v rámci výzvy IPRÚ ve výši 16, 7 mil. korun, přičemž celkové náklady na projekt přesáhly 31 mil. korun. Kapacitně stávající objekt nevyhovoval, byl tedy rozšířen o část pro hlavní prostor pro děti a schodiště s výtahem. Stavební úpravy zajistily kompletní přístupnost celého objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu, vč výtahu pro pohyb mezi patry a sociálního zázemí, tak i parkovacího místa. Součástí rekonstrukce byla také vodovodní přípojka, venkovní osvětlení, vedení plynu, opravy schodiště a opěrných zdí, odvodnění i oplocení. Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy celého areálu, obnovení některých herních prvků, výstavba nových pískovišť . Stávající a zrekonstruovaný objekt jsou propojeny zastřešenou chodbou, která slouží jako krytá cesta pro převoz jídla z hlavního objektu. 2. září 2019 jsme zahájili v nové třídě pod názvem „Sovičky“ provoz. Je zde místo pro 24 dětí a 3 zaměstnance. ZNAK MATEŘSKÉ ŠKOLY Ve znaku mateřské školy máme veselou pastelku akademického malíře Jaroslava Chadimy, která symbolizuje motto naší školy: „Cesta do duhového světa ...“ a pestrost programu.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky