Zpět

Mateřská škola Hovorčovice

Bořanovická 114, Hovorčovice 25064
https://www.skolahovorcovice.cz/

O MATEŘSKÉ ŠKOLE Rádi bychom všem dětem popřáli, aby se jim v naší škole líbilo, a aby se k nám vždy rády vracely, a to i později ve svých vzpomínkách… Naše mateřská škola má 4 oddělení poskytující celodenní péči. Celková kapacita dětí v MŠ je 88 dětí, přičemž 3 třídy mají kapacitu 23, 24, 28 dětí a jedna třída 13 dětí (tu využíváme i pro děti, které vyžadují zvýšenou individuální péči). Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 7 let, jež splňují kritéria zápisu. Zřizovatelem mateřské školy je obec Hovorčovice. Program naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání a je popsán v aktuálním dokumentu školy "Školní vzdělávací program" (dále ŠVP). ŠVP je v naší škole dál rozpracován do konkrétních „Třídních vzdělávacích programů“ (TVP). Se všemi uvedenými dokumenty se můžete seznámit v sekci „dokumenty“ nebo přímo u paní učitelek. Uvědomujeme si, že právě v předškolním období se pokládají základy pro celoživotní učení a proto je ideální čas pro rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte. Pečlivým výběrem pedagogů a promyšlenou kombinací programů a aktivit pro děti se snažíme zajistit nejvyšší kvalitu našich služeb. Vycházíme z filozofie přirozeného a nenásilného rozvoje dítěte, kdy klademe důraz na všestranný rozvoj a svobodu volby dítěte. Do celodenního programu zařazujeme zejména prvky: logopedické intervence k posílení kvalitní komunikace mezi dětmi, prvky dětské jógy, kterými se snažíme děti vést k udržení energetické rovnováhy a koncentrace, prvky environmentální výchovy, kterými upevňujeme kvalitní a zdravé vztahy k okolí, prvky Hejného matematiky, která pomáhá u dětí rozvíjet logické myšlení, prvky zaměřené na posílení dovedností v oblasti vzájemné přátelské komunikace. ČSI označila při poslední kontrole v roce 2016 v oblasti logopedické intervence a v oblasti rozvoje zdravé komunikace u dětí naši MŠ za školu inspirativní praxe. K tomu abychom mohli zlepšovat svůj přístup k dětem, musíme se i my stále učit, a proto mají všichni pedagogové možnost kvalitně se po celý rok vzdělávat. Naše MŠ se zároveň stala ukázkovou školou ve Středočeském kraji v rámci projektu Klokanovy školky (2018 - 2020); díky této činnosti vytváříme prostor pro sdílení zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré praxe, zveme do naší MŠ ostatní pedagogy mateřských škol z okolí a organizujeme pro ně odborné workshopy s tématem diagnostiky vývoje předškolních dětí. Od června 2019 jsme zároveň uzavřeli dohodu s projektem Kolegiální podpory v oblasti vedení pedagogů MŠ, jde o předmatematické představy v rámci metodiky Prof. Hejného, čímž umožníme dětem v této oblasti kvalitně navázat na výuku v základní škole, kde dle Prof. Hejného matematiku vyučujeme. Vaše děti si u nás mohou hrát v prostorných hernách, které jsou vybavené kvalitními edukativními hračkami, hudebními nástroji a didaktickými pomůckami včetně multimediálních zařízení. V rámci třídy se děti zároveň stravují. Stravování je zajištěno v naší vlastní kuchyni, která je zaměřena na kvalitu připravovaných jídel a jídlo dětem vemi chutná; samozřejmě za předpokladu, že i vy doma nastavujete správné stravovací návyky a dodržujete kvalitní a pestrý jídelníček. Po celou dobu pobytu ve škole je samozřejmostí pitný režim, dle výběru dítěte. Naši stravu pravidelně obměňujeme a jídelníček nastavujeme vždy podle pravidel pro předškolní stravování; zároveň sledujeme i oblíbenost jídel mezi dětmi. Podle zájmu si můžete v naší mateřské škole vybrat i z nabídky našich kroužků: jóga pro děti, angličtina pro děti, metoda dobrého startu a stimulační program MAXÍK. Zároveň organizujeme pro starší děti i školu v přírodě. Snažíme se o maximální spokojenost nejen vašich dětí, ale i vaši, a proto jsme schopni aktuálně reagovat na vaše přání a nabídnutou spolupráci.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky