Zpět

Mateřská škola Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700, Neratovice 27711
https://www.ms-neratovice.cz

PROVOZ MŠ HARMONIE OD 12.4.2021 Od pondělí 12. 4. 2021 jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Harmonie. Do své kmenové školky mohou nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků vybraných profesí, určených mimořádným opatřením ze dne 6.4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1. Tito pracovníci musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele (možno zaslat emailem na adresu odloučeného pracoviště školky, do které dítě běžně dochází). Podmínkou přijetí do MŠ je negativní test! * Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek * Pokud některé dítě nepřijde v těchto dnech do MŠ, bude otestováno v první den jeho přítomnosti ve MŠ. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. * Testování dítěte bude provádět jeho zákonný zástupce (rodič) nebo jím pověřená osoba (nutno písemně potvrdit) * Testování dětí bude probíhat od 6:30 do 7:45 v prostorách bočního vchodu do MŠ. Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. * škola bude jejich absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání. * Testování se neprovádí u osob, které: Doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tato osoby nemá příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, kopie výsledků pozitivního testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Jsou očkovány i druhou dávkou vakcíny a od její aplikace uplynulo 14 dní(nutno doložit) Podrobné informace k organizaci testování naleznete na webových stránkách své školky. Dne 8.4.2021 Mgr. Šárka Polívková, ředitelka školy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky