Zpět

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

, Drahany 133 79861
http://www.zsdrahany.cz

Vzhledem k současné situaci bude na naší škole probíhat zápis k základnímu vzdělávání bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133). Ředitelka školy rozhodne v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dní) o přijetí/nepřijetí dítěte ke vzdělávání. Rozhodnutí bude zákonným zástupcům neprodleně doručeno. Přihláška k základnímu vzdělávání je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Základní škola, sekce Dokumenty. Přihlášky budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy. Zákonným zástupcům dětí navštěvujících J. M. ZŠ a MŠ Drahany bude přihláška doručena do poštovní schránky.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky